18 Ağustos 2011 Perşembe

O Gün Bu Gündür!!

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927


_______________________________________________________

hadi bunu günümüze uyarlıyalım:

Ey Türk gençliği --- biz oluyoruz.

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. --- Burası zaten gayet açık. Türkiye her zaman Türkiye Cumhuriyeti olarak kalacaktır.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir --- Şu anda hayattaysan, hayatta olmanın ve gelecekte de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşayabileceksen bunun tek koşulu Türkiye Cumhuriyetini korumandır.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır --- Gelecekte yani 2011 oluyor, senin bu güzel ülkeni elinden almak isteyenler olacaktır. Parça parça satıp parasını da çatır çutur yiyeceklerdir. Bu kişiler hem içinizden birileridir hem de tüm dünyaya zulmetmiş kişilerdir. Kim olduklarını belirtmeme gerek var mı, bence anladınız.

İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin --- Eğer bağımsızlığını ve Cumhuriyetini korumak zorunda kalırsan, vatan hainlerinden hesap sormak için ne koşulda olduğunu bunun ne denli kolay olduğunu veya yaptırımlarının ne olduğunu düşünmeyeceksin.

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir --- Bu koşullar uygun olmayan durumda karşına çıkabilir. Yani Türk silahlı kuvvetlerinin komutanları istifa etmiş olabilirler. Ama sen hala ölmedin.
İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler --- Onlar yıllardır iktidarda da olabilirler. 9 yıldır vatandaşın anasını ağlatıyor da olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir --- Yalan dolanla, sahte oy pusulalarıyla, yanan oylarla, fazladan seçmenle güzel Türkiyemin bütün idari kurumları yandaşla doldurulmuş olabilir. Emniyete, Türk Silahlı Kuvvetlerine HSKY'ya Anayasa mahkemesine yerleştirilmiş olabilirler,Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanları istifa da etmiş olabilir, etmeyenler cezaevinde de tutulabilir. Memleketin her belediyesi turuncuya maviye beyaza boyanmış da olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler --- Bunların içinde en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisindeki vekiller vekil olduklarını unutup kendilerini tüccar bile zannedebilirler.

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler --- Hatta bu meclistekiler kendi cüzdanlarını ülkeyi karıştırmak isteyenlere istediklerini peşkeş çekerek doldurabilirler. El vapura binemezken onlar gemicik alırlar, bizde akbil bitmişken onlar ülke için yat alırlar.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. --- Vatandaşım, güzel insanım aç kalmış, işsiz kalmış, ışıksız kalmış en kötüsü sahipsiz kalmış olabilir.

Ey Türk İstikbalinin evlâdı --- Ey aydın gençler!

İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır --- Bu saydıklarımın hepsi varsa hayatında, yapman gereken artık ülkeyi kurtarmaktır.

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! --- Eğer bir güç istiyorsan seni harekete geçirecek o güç senin geçmişinde zaten vardır.


Unutma ki;Tarih Tekerrürden İbarettir..

17 Ağustos 2011 Çarşamba

Akp Büyüsün, İstikrar Sürsün!!

‎2000 yılı: 0 Şehit
2001 yılı: 0 Şehit

2002 yılı: 13 Şehit
2003 yılı: 21 Şehit
2004 yılı: 73 Şehit

2005 yılı: 92 Şehit
2006 yılı: 121 Şehit
2007 yılı: 118 Şehit
2008 yılı: 150 Şehit
2009 yılı: 135 Şehit
2010 yılı: 141 Şehit

Son üç haftada toplam 40 Şehit vermişiz.

2000-2001 yılları Bülent Ecevit'in dönemi.
2002den itibaren ise R.Tayyip Erdoğan'ın dönemini yaşıyoruz.
Tablo ortada.. Ne diyebiliriz ki.. Hedef 2023..